نام کالا قیمت تعداد حذف
 
قيمت 100000ریال

نقشه زمین شناسی استان البرز
نقشه زمین شناسی استان البرز
نقشه زمین شناسی استان البرز به صورت shape file در محیط نرم افزار Arc GIS به همراه کلیه خصوصیات زمین شناسی از جمله سازندها، دوره های زمین شناسی و غیره تهیه و در اختیار پژوهشگران رشته های علوم زمین قرار می گیرد. امیدوارم مورد استفاده مفید واقع گردد.