نام کالا قیمت تعداد حذف
 
قيمت 100000ریال

نقشه GIS کاربری اراضی استان اصفهان
نقشه GIS کاربری اراضی استان اصفهان
 

نقشه کاربری اراضی استان اصفهان با استفاده از آخرین تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه و تنظیم شده است شامل کلیه کاربری های کشاورزی، مناطق مسکونی، مراتع،کوهستان، جنگل و غیره می باشد. نقشه به صورت shape file  و به صورت utm می باشد. کلیه پژوهشگران عزیز می توانند جهت هر گونه بهره برداری مورد استفاده قرار دهند. سایر لایه های اطلاعاتی از جمله زمین شناسی، حوضه های آبریز، زیرحوضه ها، شبکه آبراهه ای، شبکه راه ها، خاک، گسل ها، نقاط روستایی، مرزهای سیاسی و غیره نیز موجود می باشد. در صورت نیاز می توانید با شماره 09175435214 تماس حاصل نمایید.